παρουσίαση OpenMRS, ένα Ανοιχτό Σύστημα Καταγραφής Ασθενών


Αν και το OpenMRS έχει σαν κύριο στόχο την εξυπηρέτηση αναγκών αναπτυσσόμενων περιοχών του πλανήτη πρέπει να τονιστεί η σημασία που έχει λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών στις περιοχές αυτές. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί για να μάθετε περισσότερα.

Σχολιάστε