το επιχειρηματικό Triple Play του ανοιχτού κώδικα


Ο Michael Tiemann αντιπρόεδρος επί θεμάτων ανοιχτού κώδικα της Redhat παρουσιάζει ένα εξαιρετικό σκεπτικό σχετικά με το πως η χρήση ανοιχτού λογισμικού μπορεί να επηρεάσει θετικά τον ισολογισμό μιας εταιρείας, κατ’αρχάς ο πρώτος στόχος είναι η μείωση του κόστους, τα χρήματα που εξοικονομούμε με την μείωση του κόστους τα επενδύουμε με σκοπό να αυξηθεί η συνεργασία εντός της εταιρείας ή του οργανισμού μας, και φυσικά υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας τις καινοτομίες των τελικών. χρηστών.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *