τα 9 δικαιώματα των αδειών ανοιχτού κώδικα


Ο Bruce Perens στο ντοκιμαντέρ “Linux, The Rise Revolution OS” εξηγεί τα 9 βασικά δικαιώματα για να οριστεί μια άδεια λογισμικού ως ανοιχτού κώδικα.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *