το λογισμικό ανοιχτού κώδικα στον κοινοτικό και εθελοντικό τομέα


Ο Robert Simpson της Ecomoney… αναφέρει την επίδραση του ελεύθερου λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης της διανομής για παλαιότερα μηχανήματα Puppy Linux) σε κοινοτικά και εθελοντικά δίκτυα.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *