εγώ τι θα κερδίσω….


Ποια είναι τα οφέλη από την συμμετοχή στην ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα από εταιρείες και ανεξάρτητους προγραμματιστές; Σε αυτό το ερώτημα επιδιώκει να δώσει απάντηση το βίντεο που ακολουθεί. Αν και εσείς συμμετέχετε στην ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού αφήστε ένα σχόλιο με την δική σας εμπειρία αρνητική ή θετική.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *