δαμάζωντας της δύναμη του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα


Ο Michael Surran παρουσιάζει πως το ελεύθερο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει το εργαστήριο πληροφορικής και την υποδομή του σχολείου για το οποίο εργάζεται.


για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *