ο ρόλος της χρηστικότητας στα ανοιχτού κώδικα προγράμματα 2


Πολλές φορές η χρηστικότητα στα προγράμματα ανοιχτού κώδικα αποτελεί ελάσσονος σημασίας παράγοντα όσο αφορά την ανάπτυξη τους ωστόσο αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την υιοθέτηση τους ευρύτερα. Μια έρευνά που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια και παρουσιάζεται στο βίντεο που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική σχετικά με την στάση των προγραμματιστών στο θέμα της χρηστικότητας.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “ο ρόλος της χρηστικότητας στα ανοιχτού κώδικα προγράμματα