τα βασικά της MySQL


Ο Τσαντ Γκοντφίρνον μας δείχνει τις βασικές αρχές δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων με την MySQL.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *