ανοιχτός κώδικας παντού…


…και τι σημαίνει αυτό για τις εταιρείες λογισμικού, μια διάλεξη του Computer History Museum.

Σχολιάστε