ανοιχτός κώδικας παντού…


…και τι σημαίνει αυτό για τις εταιρείες λογισμικού, μια διάλεξη του Computer History Museum.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *