πως θα ήταν το Matrix εαν έτρεχε σε Windows? 6


Φανταστήτε το Matrix να έτρεχε κάτω από το γνωστό λειτουργικό… και δείτε το βίντεο παρακάτω μέχρι το τέλος για να δείτε την λύση…!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 thoughts on “πως θα ήταν το Matrix εαν έτρεχε σε Windows?