Ο Παράξενος Καθεδρικός 21


μποορείτε να δείτε την αγγλική έκδοση εδώ!

ευχαριστώ το Γιώργο Αδαμόπουλο που εντόπισε ένα λάθος στην μετάφραση

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *