Ζητείται συντονιστής μεταφράσεων


Παρακαλούμε ζητείται συντονιστής μεταφράσεων για το KDE! Ο Συντονιστής την Μεταφραστικής ομάδας του KDE Σπύρος Γεωργαράς παραιτήθηκε προ ημερών. Αν θέλετε να στηρίξτε το KDE είναι ευκαιρία να βοηθήστε την μεταφραστική ομάδα του KDE στην προσπάθεια της εξελληνίσει το KDE.

Καλές μεταφράσεις!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *