ο Tux κοκκινοφρουρός!!! 4


Διαφίμιση με κοκκινοφρουρούς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού… για μια εμπορική διανομή Linux.στην Κίνα… άντε να δούμε και καμιά διαφίμηση από τις δικές μας εταιρείες του χώρου.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 thoughts on “ο Tux κοκκινοφρουρός!!!