τρείς συνεντέυξεις για επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στα Creative Commouns 1


Ακολουθούν τρείς (δεκάλεπτες) συνεντέυξεις για επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζοντα σε CC άδεις;


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “τρείς συνεντέυξεις για επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στα Creative Commouns