Αιγυπτιακή διαφήμηση για το Linux. 1


Οι χρήστες στην Αίγυπτο έκαναν μια πολύ φιλότιμη δουλειά και νομίζω ότι οφείλουμε να εξετάσουμε την πιθανότητα να κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα.

αν θέλετε δείτε παρακάτω…


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Αιγυπτιακή διαφήμηση για το Linux.