η Qt θα βγαίνει και κάτω από την GPL3 1


H Trolltech δήλωσε επίσημα ότι πλέον η βιβλιοθήκη Qt θα είναι διαθέσιμη κάτω από την GPLv3

ο αειθαλής Richard Stallman του FSF δήλωσε:

“I am very pleased that Trolltech has decided to make Qt available under GPLv3. Τhis will allow parts of KDE to adopt GPL v3, too. Even better, Trolltech has made provisions for a smooth migration to future GPL versions if it approves of them”

Επισημαίνω ότι το πρόγραμμα εκδόσεων του KDE έχει ως εξής:

Ιανουάριος – KDE 4.0.1
Φεβρουάριος – KDE 4.0.2
Μάρτιος – KDE 4.0.3
Απρίλιος – KDE 4.0.4
Μάιος – KDE 4.0.5
Ιούνιος – KDE 4.0.6
Ιούλιος – KDE 4.1.0
Αύγουστος – KDE 4.1.1


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “η Qt θα βγαίνει και κάτω από την GPL3