ανάλυση, οικονομικά και βέλτιστες πρακτικές για το ανοιχτό λογισμικό


Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται μια σχετικά παλιά αλλά αρκετά επίκαιρη μελέτη του πανεπιστήμιου Stanford για το ελεύθερο λογισμικό.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *